+86 1051909288
ห้องพัก
  • Single Bed in 8-Bed Dormitory Room1
  • Single Bed in 8-Bed Dormitory Room2
  • Single Bed in 8-Bed Dormitory Room3
  • Single Bed in 8-Bed Dormitory Room4

เตียงเดี่ยวในหอพัก (สำหรับผู้ใหญ่ 8 ท่าน)

จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด 1
ขนาดเตียง 1 เตียงสองชั้น
ขนาดห้อง 25m2

ห้องพักรวมมีเตียงสองชั้น 4 หลังสำหรับผู้เข้าพักไม่เกิน 8 ท่าน อัตรานี้สำหรับเตียงเดี่ยว 1 เตียง

หมายเหตุ ห้องนี้เป็นห้องพักรวมชายหญิง

สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ห้องน้ำรวม
  • สุขารวม
  • เครื่องปรับอากาศ
  • โต๊ะทำงาน
  • เครื่องทำความร้อน
Close